Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Informacje

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r.

W Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej trwają prace nad projektem ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, której celem jest stworzenie kompleksowych, formalno-prawnych podstaw wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej. Tekst projektu dostępny jest na stronie http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/4016. Projekt ten nie reguluje szczegółowo kwestii terminów wyłączania nadawania analogowego i włączania nadawania cyfrowego na poszczególnych obszarach terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie wyznacza termin ostatecznego wyłączenia telewizji naziemnej i wprowadzenia cyfrowej na terytorium całego kraju na dzień 31 lipca 2013r. Konieczność szybkiego wejścia w życie nowej regulacji prawnej uzasadnione jest zobowiązaniami Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Mając na uwadze konieczność wcześniejszego przekazania obywatelom wszelkich istotnych informacji, które pomogą im przygotować się z przejścia nadawania analogowego na cyfrowe, została uruchomiona strona internetowa o telewizji cyfrowej na oficjalnej stronie rządowej pod adresem www.cyfryzacja.gov.pl. Na stronie tej, oprócz podstawowych informacji dotyczących cyfryzacji, można przede wszystkim uzyskać pomoc w zakresie dostosowania odbiornika telewizyjnego do odbioru cyfrowego. Uruchomiona została także infolinia, przy pomocy której użytkownicy mogą uzyskać indywidualną pomoc dotyczącą odbiorników służących do odbioru telewizji cyfrowej, bądź tej uzyskać bardziej szczegółowe informacje  dotyczące samego procesu cyfryzacji. Użytkownicy mogą także uzyskać pomoc, wysyłając zapytanie mailowe bezpośrednio ze strony internetowej.

Ponadto w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Telewizji i Radiofonii Cyfrowej opracowane następujące dokumenty: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do reemisji usług radiodyfuzji naziemnej, Wytyczne dotyczące modernizacji Antenowych Instalacji Zbiorowych (AIZ) przy wprowadzaniu DVB-T, a także dobre praktyki w zakresie nadawania DVB-T w Polsce (tzw. „Kodeks Dobrych Praktyk”), które są ogólnodostępne na stronie internetowej.


 

 

 


 


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn