Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Infrastruktura

Wodociągi:

Stacje uzdatniania wody – 8 stacji
Wodociągi wiejskie  w miejscowościach:

Ogólna długość sieci wodociągowej – 132,17 km
Ilość przyłączy – 1893 szt.

Kanalizacja:

Oczyszczalnie ścieków – 3 oczyszczalnie
Gminna Zbiorcza Oczyszczalnia Ścieków w Stawigudzie
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Bartążku
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Gągławkach
Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej – 123,80 km
Ilość przepompowni ścieków – 52 szt.

 


Drogi


Telefonizacja

Operatorem stacjonarnym jest Telekomunikacja Polska SA. Sieci telefonii komórkowej obejmujące obszar gminy to: Era, Plus i Idea.


Gazyfikacja Gminy

Miejscowości posiadające sieć gazową:


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn