Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Ochotnicza Straż Pożarna

W Gminie Stawiguda funkcjonują cztery Ochotnicze Straże Pożarne. Do ich głównych celów i zadań należą:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Patronem Ochotniczej Straży Pożarnej jest św. Florian. Strażacy OSP obchodzą swoje święto 4 maja w dzień uważany za datę śmierci św. Floriana i Międzynarodowy Dzień Strażaka, w Polsce obchodzony jako święto państwowe.


Ochotnicza Straż Pożarna w Stawigudzie
Numer KRS: 0000032316

Mottem jednostki OSP Stawiguda jest hasło: „Bogu na chwałę, bliźniemu na pożytek”. Motto jest podkreśleniem łączności wszystkich strażaków z kościołem i społeczeństwem. Oprócz udzielaniu pomocy potrzebującym i wykonywaniu powierzonych zadań, OSP Stawiguda od chwili powstania ściśle współpracuje z Parafią Świętego Jakuba Apostoła w Stawigudzie, a także czynnie uczestniczy w życiu naszej gminy.

Sami o sobie mówią: „Jesteśmy obecni zawsze, kiedy nas wzywają, gdy dzieje się krzywda, gdy żywioły szaleją, kiedy ludzie nas potrzebują.” Oficjalna strona OSP Stawiguda


 


Ochotnicza Straż Pożarna w Gryźlinach

Oficjalna Strona OSP Gryźliny


 


Ochotnicza Straż Pożarna w Pluskach
Numer KRS: 0000175880

Oficjalna strona OSP Pluski


 


Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu
Numer KRS: 0000043659

Oficjalna strona OSP Bartąg


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn