Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Wsparcie

W tym miejscu będziemy umieszczać wszystkie informacje o konkursach, grantach, dotacjach czy dofinansowaniach.

Informacje będą dotyczyć nie tylko Organizacji Pozarządowych, ale także samych mieszkańców. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu nasi mieszkańcy oraz lokalni liderzy będą mogli podjąć inicjatywę w działaniach na rzecz poprawy jakości życia naszej społeczności. Wspólnie możemy zdziałać więcej! Jeśli chcą Państwo być na bieżąco i wiedzieć więcej, zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Wyślij maila na adres ngo@stawiguda.pl z informacją, że chcesz otrzymywać informacje z gminy.

Polecamy portal organizacji pozarządowych oraz do skorzystania z poradnika.


59. Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 5 listopada 2015 r. do godz. 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 000 mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, do godziny 12.00.

Link do logowania się w panelu wnioskodawcy: http://rownacszanse.pl/system/

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.

Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat! wiecej informacji na www.rownacszanse.pl


58. To już ostatnie dni na złożenie wniosku w konkursie "Pracownia Talentów" Fundacji Tesco Dzieciom

To już ostatni dzwonek na złożenie wniosku w konkursie grantowym "Pracownia Talentów". Termin składania wniosków moja 31 sierpnia 2015 r. Na najlepsze projekty czeka grant w wysokości do 10 tys. zł!

„Pracownia Talentów” to konkurs grantowy Fundacji Tesco Dzieciom skierowany do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Organizacje biorące udział w konkursie mogą zdobyć środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych. Na zwycięskie organizacje czeka do podziału aż 250 tys. złotych, co pozwoli na sfinansowanie około 25 projektów w całym kraju.

Fundacja Tesco Dzieciom w tym roku obchodziła swoje trzecie urodziny. I od samego początku swojego istnienia, każdego dnia, dba o lepsze jutro polskich dzieci. Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży. Jednym z realizowanych przez Fundację programów jest konkurs grantowy – „Pracownia Talentów”.

- Wakacje to dla wielu organizacji intensywny czas planowania działań na nowy rok szkolny. Wiele z nich ma świetne pomysły, ale nie dysponuje środkami finansowymi. Chcemy temu zaradzić – dlatego od trzech lat organizujemy konkurs grantowy „Pracownia Talentów” – podkreśla mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Zarządu Fundacji Tesco Dzieciom. Dzięki naszemu wsparciu co najmniej 25 fundacji lub stowarzyszeń z całej Polski będzie miało szansę zdobyć środki finansowe na realizację wartościowych projektów dla dzieci i młodzieży! Co roku jesteśmy zaskakiwani ciekawymi pomysłami – mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie.

Tak jak poprzednio, organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych trwających 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016). Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. W tym roku wspierane będą projekty dotyczące walki z marnowaniem żywności – edukowanie dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie internetowej Fundacji www.fundacjatesco.pl), oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail.

Termin złożenia aplikacji upływa 31 sierpnia 2015 r. Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane aplikacje i przyzna środki na realizację tym, które otrzymają największą liczbę punktów. Laureatów konkursu poznamy na początku października 2015 r.

 


57. BEZPŁATNE SPOTKANIA

W imieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej zapraszamy na bezpłatne spotkania informujące o najlepszych sposobach wdrażania w samorządach dotacji inwestycyjnej, inicjatywy lokalnej, małych grantów, pożyczek dla NGO i innych instrumentów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

Swoje doświadczenia przedstawi Urząd Miasta Iławy i Starostwo Powiatowe w Iławie, które brały udział w projekcie.

Spotkanie odbędzie się 25 września 2015 roku w Hotelu Kopernik.

Organizator zwraca koszty dojazdu (do wysokości biletu PKP, PKS) oraz zapewniamy wyżywienie na spotkaniu.

Szczegóły w ulotce informacyjnej poniżej.

Można zgłaszać więcej niż jedną osobę. Zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez formularz rekrutacyjny na stronie www.mechanizmy współpracy.pl w zakładce SPOTKANIA UPOWSZECHNIAJĄCE. 

Zachęcamy do udziału jednostki współpracujące z jednostkami samorządu oraz organizacje pozarządowe.

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt z Aleksandrą Chalińską, tel. 784-014-673, e-mail: a.chalinska@gdansk.frdl.pl

Spotkania to część projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”.

ZAPRASZAMY!


56. WAŻNE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO TWORZENIA NOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY!

Mamy ważną informację dla mieszkańców, lokalnych działaczy i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Gmina Stawiguda przystąpiła do opracowywania wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie.

Planujesz działać lokalnie?
Zależy Ci na poprawie jakości życia mieszkańców?
Masz chęci i pomysły, ale potrzebujesz wsparcia?

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi do 20 sierpnia br. na adres mailowy: ngo@stawiguda.pl lub do Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. 89 512 64 77.


55. Konkurs BabaFest 2015

Stowarzyszenie z Uśmiechem, organizatora Olsztyńskiego Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest 2015. W tym roku odbędzie się piąta edycja imprezy, która cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Warmii i Mazur.
Z tej okazji ogłaszamy konkurs o tytuł BabaFest, dla kobiet zaangażowanych społecznie i obywatelsko, działających charytatywnie na rzecz społeczności lokalnej.

W różnych środowiskach działają osoby, które bezinteresownie pomagają innym. Wykorzystują swoje możliwości, umiejętności, wiedzę, żeby dać 
innym coś od siebie, poprawić jakość życia w swoim otoczeniu,  w swojej 
dzielnicy. Dobroczynność jest dla nich oczywista. Jednak zazwyczaj poza gronem bliskich i znajomych nie są znane. Poprzez organizację konkursu chcemy przybliżyć sylwetki tych osób, przedstawić światu ich działania i zachęcić innych do podobnej działalności wśród swojej społeczności.
Każda, nawet najmniejsza pomoc jest ważna, a może być bezcenna. Bo suma rzeczy małych tworzy rzeczy wielkie.

Nagrodą w konkursie jest 3000 zł.

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania kandydatur na załączonym formularzu i przesłania go do dnia 06.09.2015 na adres biuro@babafest.pl 
Wizytówki kandydatek zostaną zamieszczone na stronie www.babafest.pl/konkurs, gdzie od 14.09.2015 do 15.10.2015 będzie można oddawać głosy na wybrane kandydatki. 
Laureatką konkursu zostaje kandydatka, która otrzyma najwięcej głosów internautów.
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 16.10.2015 podczas Gali Inauguracyjnej Festiwalu BabaFest.
Szczegóły na stronie www.babafest.pl

54. Konkurs im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi.

Celem inicjatywy jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach. Właśnie tam dzieci zdobywają pierwsze teatralne doświadczenie, warto więc zadbać, by było ono jak najbardziej inspirujące oraz przygotowane z myślą o wieku i potrzebach uczniów.

Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Jako organizatorzy wyrażamy nadzieję, że jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nową jakość współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.

Konkurs jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2015 roku.

REGULAMIN: link
Szczegóły: link

53. SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW

Jesteś członkiem organizacji pozarządowej? Masz mnóstwo pomysłów na działanie, jednak funduszy na realizację brakuje? W takim razie ten konkurs jest dla Ciebie! SGB-Bank już po raz trzeci organizuje konkurs "Spółdzielnia pomysłów".

Zgłoś się i wygraj do 10.000 złotych na realizację projektu lokalnego. Pamiętaj, żeby coś zmienić trzeba działać!

Szczegóły: LINK


52. STAWIAMY NA MŁODYCH - ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom!

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników. Szczegóły: link


51. TRWA NABÓR W KONKURSIE WFOŚIGW - MIKROGRANTY EDYCJA V

MIKROGRANTY - edycja V Poddziałanie: 2 - Edukacja Ekologiczna Cel konkursu Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań o zasięgu lokalnym z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego. Program obejmuje organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, wykładów i spotkań o tematyce ekologicznej.

Typy projektów Organizacja konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, zielonych lekcji, wykładów i spotkań o tematyce ekologicznej – działania o zasięgu lokalnym. Alokacja środków Organizacje pozarządowe, lokalne stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, parafie, sołectwa (w imieniu sołectw Beneficjentem jest Gmina).

Warunki dofinansowania W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 000 zł. Wnioskodawca zamiast standardowych załączników (wg wykazu) dołączy do wniosku dokumenty statutowe, aktualny wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, dokumenty potwierdzające powołanie wybór osób upoważnionych do podpisania umowy oraz oświadczenie o: a) posiadanym rachunku bankowym, zawierające wyszczególniony nr rachunku bankowego oraz nazwę banku, b) nieposiadaniu zadłużeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Kryteria wyboru 1)   Celem oceny formalnej jest potwierdzenie kompletności oraz zgodności Wniosku z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. 2)   Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu. 3)   Wniosek złożony w elektronicznym Systemie Wniosków, zawierający komplet wymaganych dokumentów, tj. w/w oświadczenie, oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT, oświadczenie w sprawie wyboru wykonawcy/dostawcy, harmonogram finansowo-rzeczowy zadania podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy w stosunkach cywilno-prawnych oraz dokumenty statutowe Wnioskodawcy. 4)   Pozytywna ocena formalna pozwala na przeprowadzenie oceny merytorycznej, a następnie na przedstawienie wniosku na posiedzeniu Zarządu Funduszu, który podejmuje decyzję o ewentualnym dofinansowaniu realizacji zadania. 5)   Wnioskodawca może aplikować do konkursu nie częściej niż raz na kwartał, liczone od dnia złożenia ostatniego wniosku.


50. BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Stowarzyszenie "Młody Bartąg" oraz Gmina Stawiguda zapraszają wszystkich działaczy organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczników na bezpłatne szkolenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani, takimi tematami jak : - animacja społeczności lokalnych, - prowadzenie własnych inicjatyw (pozyskiwanie funduszy, opracowanie strategii działania), - pisanie projektów na potrzeby społeczności itp. to nie może Was zabraknąć!!

Pierwsze spotkanie szkoleniowo-warsztatowe odbędzie się w nowej remizie OSP w Bartągu w środę (22.07.2015) o godzinie 17:30.

Spotkania są bezpłatne! Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.


49. STYPENDIA SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, iż w terminie od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 15 września 2015 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stawiguda. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.


48. WYGRAJ ROWER W NASZYM KONKURSIE!


47. Konkurs: EOG PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" - przedłużono termin składania wniosków

Termin składania wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" przedłużony do 30 września 2015 roku! Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł. 1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02, którym jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej. 2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu: Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000    - Zarządzanie norweskimi i polskimi obszarami chronionymi/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);    - Gatunki zagrożone i siedliska naturalne;    - Bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;    - Krajowe prawodawstwo;    - Zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);    - Tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);    - Merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;    - Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie). Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych     Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy     (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni). Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów     - Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. Metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, jak np. tereny podmokłe i ogólnie środowisko wodne, poszczególne gatunki zwierząt, parki narodowe.     - System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków, obserwacje roślin, owadów i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.     - Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.     - Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi. 3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014: Wszyscy wnioskodawcy w naborze otwartym, którym przyznano decyzję o dofinansowaniu (nabór główny i nabór do Funduszu Małych Grantów) – niezależnie od tego, czy w trakcie otwartego naboru złożyli wniosek aplikacyjny w formalnym partnerstwie[3] z podmiotem z Państw-Darczyńców 4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa. 5. Poziom dofinansowania projektu Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu. 6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro, tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj. 42 093, 00 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,7,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-funduszu-wspolpracy-bilateralnej-mechanizmu-finansowego-eog-2009-2014.html


46. PRZYŁĄCZ SIĘ DO TWORZENIA NOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY!

Mamy ważną informację dla mieszkańców, lokalnych działaczy i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Gmina Stawiguda przystąpiła do opracowywania wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie.

Planujesz działać lokalnie? Zależy Ci na poprawie jakości życia mieszkańców? Masz chęci i pomysły, ale potrzebujesz wsparcia?

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi do 20 sierpnia br. na adres mailowy: ngo@stawiguda.pl lub do Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. 89 512 64 77.

45. Rusza III edycja konkursu grantowego Fundacji Tesco Dzieciom "Pracownia Talentów"

Już po raz trzeci ruszył konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom

Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.

Fundacja Tesco Dzieciom w tym roku obchodziła swoje trzecie urodziny. Od samego początku swojego istnienia, każdego dnia, dba o lepsze jutro polskich dzieci. Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży.

Z myślą o młodych ludziach organizujmy konkurs grantowy – „Pracownia Talentów”. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych trwających 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016). Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. Szansę na otrzymanie grantu mają organizacje, które przygotują ciekawy projekt dotyczące WALKI Z MARNOWANIEM ŻYWNOŚCI – edukowania dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminu konkursu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie internetowej Fundacji), oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail. Termin złożenia aplikacji upływa 31 sierpnia 2015 r.

Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane aplikacje i przyzna środki na realizację tym, które otrzymają największą liczbę punktów. Laureatów konkursu poznamy na początku października 2015 r.

Więcej informacji o konkursie: LINK

 


44. Konkurs: EOG PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" - przedłużono termin składania wniosków

Termin składania wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" przedłużony do 30 września 2015 roku!

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł[1].

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02, którym  jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

 2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:[2]

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000

 1. Zarządzanie norweskimi i polskimi obszarami chronionymi/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);
 2. Gatunki zagrożone i siedliska naturalne;
 3. Bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;
 4. Krajowe prawodawstwo;
 5. Zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);
 6. Tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);
 7. Merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;
 8. Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych

 1. Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów

 1. Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. Metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, jak np. tereny podmokłe i ogólnie środowisko wodne, poszczególne gatunki zwierząt, parki narodowe.
 2. System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków, obserwacje roślin, owadów i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.
 3. Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.
 4. Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.

3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014:

Wszyscy wnioskodawcy w naborze otwartym, którym przyznano decyzję o dofinansowaniu (nabór główny i nabór do Funduszu Małych Grantów) – niezależnie od tego, czy w trakcie otwartego naboru złożyli wniosek aplikacyjny w formalnym partnerstwie[3] z podmiotem z Państw-Darczyńców

 4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150  euro, tj. 1 086 630,80  zł.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.

 5. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

 6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro, tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj.  42 093, 00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: KONKURS


43. Nabór do Programu Erasmus dla przedsiębiorców

Chcesz zdobyć cenne know-how za granicą i wdrożyć te rozwiązania w Polsce, aby dzięki temu Twoja firma zarabiała duże pieniądze? A może masz chwilowy przestój i chcesz ten czas przeznaczyć na zdobycie dodatkowych umiejętności? Erasmus dla przedsiębiorców jest tym czego szukasz!

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie ERASMUS dla Młodych Przedsiębiorców.

Nawiązaliśmy współpracę z włoską organizacją pozarządową Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (APSFD), która ma swoje biura w 3 miastach: Rzymie, Sant’Antonio Abate i Corigliano Calabro.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w Programie.

———————————————————————————

Organizacja Wysyłająca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Organizacja Przyjmująca: Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale

Miejsce: Włochy (Rzym, Sant’Antonio Abate lub Corigliano Calabro)

Czas trwania: 6 miesięcy

Możesz wziąć udział w programie jako początkujący przedsiębiorca, jeśli spełniasz następujące warunki:

Co oferujemy:

-pokryciu kosztów podróży

-Pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu

Grant wypłacany jest przez lokalny punkt kontaktowy wskazany przez początkującego przedsiębiorcę (podczas rejestracji internetowej).

Maksymalne dofinansowanie na miesiąc (w tym koszty podróży) w przypadku Włoch to 900,00 EUR.

Szczegóły: LINK


42. Konkurs: Europa w moim regionie

Konkurs fotograficzny "Europa w moim regionie" to także okazja do osobistej refleksji nad znaczeniem przedsięwzięć wspieranych finansowo przez Unię Europejską.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy obywatel lub stały rezydent krajów członkowskich i ubiegających się o członkostwo (Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska Republika Macedonii, Kosowo, Czarnogóra, Serbia i Turcja), z wyjątkiem osób związanych z konkursem. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat w momencie ogłoszenia wyników konkursu tj. 19 września 2015 r.

Jak przystąpić do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać zdjęcie w aplikacji na stronie Komisji Europejskiej na Facebooku.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia w terminie od 22 czerwca do 28 sierpnia 2015 r. (10:00 CEST). Zdjęcie musi przedstawiać projekt współfinansowany z funduszy europejskich. Musi być też na nim widoczna tablica lub billboard informujący o źródłach finansowania, lub flaga Unii Europejskiej. Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wziąć udział w konkursie prosząc znajomego o dodanie zdjęcia w Twoim imieniu lub przesyłając zdjęcie na adres regio-infopub@ec.europa.eu (w treści maila należy podać nazwę funduszu, miejsce realizacji projektu, datę wykonania zdjęcia oraz dane kontaktowe uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, kod pocztowy, miasto i państwo).

W jaki sposób zostanie wybrany zwycięzca?

W dniach 31 sierpnia – 8 września odbędzie się głosowanie internautów. Sto zdjęć z największą liczbą głosów oraz pięćdziesiąt zdjęć wybranych przez jury przejdzie do fazy finałowej. Następnie, 15 września, międzynarodowe i niezależne jury wybierze trzech zwycięzców.

Jakie są nagrody?

Każdy zwycięzca otrzyma trzydniową wycieczkę do Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się między 12 a 15 października 2015 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem europeinmyregion@iservice-europa.eu.


41. Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, 23 czerwca 2015 r. ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych.

Udział w konkursie umożliwia uzyskanie dofinansowania na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach: przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej; integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy; kształcenie ustawiczne osób dorosłych; usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz niezbędne do przygotowania wniosku dokumenty znajdują się na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych.


40. Konkurs „Na dobry początek!” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.

Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Do 10 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów zostaną przeszkoleni w zakresie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

„Zależy nam przede wszystkim na tym, by projekty, które dofinansujemy były w danej społeczności czymś nowym. Chcemy, by były wykorzystywane innowacyjne metody pracy z dziećmi, by zarówno dzieci, jak i osoby pracujące z dziećmi poszerzały swoje kompetencje. Chodzi nam o to, by korzystać z zasobów, które są w danej społeczności, łączyć potencjał różnych osób i instytucji. To pozwala na dużo lepsze efekty pracy i zazwyczaj zapewnia kontynuację działania” - mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK.

Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek!” powinny złożyć wniosek do 10 września br. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: nowatorskość, przydatność dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

W 2014 roku Fundacja BGK nagrodziła 42 projekty edukacyjne, których wartość wyniosła ponad pół miliona złotych, w tym 353 tysiące zł dofinansowania. Od stycznia do czerwca 2015 roku biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe zorganizowały dla dzieci zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, językowe, przyrodnicze i sportowe.

Dzieci poznawały zawody, uczyły się wyrażania emocji, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Powstały grupy zabawowe dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną. Zorganizowano wycieczki po okolicy, warsztaty sztuki ludowej i rękodzieła, zajęcia kulinarne i ceramiczne, warsztaty bajkoterapii i kreatywności oraz gry terenowe.

Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 188 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,653 mln zł. Dzięki nim 6.780 dzieci wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, w 71 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej, a 106 przedstawicieli grantobiorców uczestniczyło w szkoleniach służących podnoszeniu ich kompetencji z zakresu pracy z dziećmi.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl

Fundacja BGK

Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz ­programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.

Źródło: www.fundacjabgk.pl


39. EUROPA TO MY !!!

8 czerwca wystartował projekt "Europa to my" - czyli jak zmieniło się twoje życie, miasto, okolica dzięki funduszom unijnym? Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie na stronie www.europatomy.eu. Zgłoszenie powinno zawierać od 1 do 8 zdjęć miejsca, które skorzystało z dotacji unijnej w latach 2006-2013, oraz opisu, jak ta zmiana wpłynęła na życie osoby zgłaszającej. Zgłoszenia można nadsyłać do 3 lipca. 22 czerwca jury wybierze pierwszych dziesięciu finalistów, a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


data dodania: 2015-03-26 12:08:41 | data modyfikacji: 2015-08-28 13:03:43

WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn