Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Gospodarki Komunalnej

Kierownik: mgr inż. Eugeniusz Górka
tel. 089 512 69 41
e-mail: gosp-kom@stawiguda.pl

Działalność gospodarcza

Zastępca Kierownika : mgr inż. Teresa Borowa
Tel. 089 512 69 42
e-mail: borowa@stawiguda.pl
 

Utrzymanie dróg:

Inspektor: mgr Wojciech Kaspruk
tel: 89 512 69 42 
kom: 509 420 539
e-mail: kaspruk@stawiguda.pl

   

Odczyt wodomierzy:

Inspektor: mgr Sławomir Pieńkosz
tel: 509 757 293

Awarie sieci lub przyłączy wododociągowcyh należy zgłaszać:
w godzinach pracy Urzędu Gminy:

tel. 089 51 26 941; 089 51 26 942
lub do
konserwatora Edward Kamieniak 502 131 870

Awarie sieci lub przyłączy kanalizacyjnych należy zgłaszać:

Kierownik oczyszczalni ścieków:
Stefan Piłat tel. 502 425 055

lub
tel. 089 51 26 398;  kom. 506062330

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej ( w tym przepompownie ścieków, kolektory sanitarne );
2. Analizowanie kosztów działalności gospodarki wodno – ściekowej;
3. Ochrona ujęć wody przed skażeniem;
4. Koordynacja rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej;
5. Wydawanie warunków i zatwierdzanie projektów oraz wydawanie protokołów odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych
6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz stacji ujęć wody;
7. Opracowywanie projektów uchwał, materiałów, analiz, informacji, sprawozdań pod obrady Rady Gminy, Komisji oraz potrzeb Wójta;
8. Realizacja spraw związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg, mostów i placów, zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach;
9. Organizowanie prac związanych z zimowy utrzymaniem dróg;
10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym;
11. Uzgadnianie lokalizacji zjazdów na działki z dróg gminnych;
12. Opracowywanie projektów ruchu drogowego, udział w komisjach bezpieczeństwa;
13. Prowadzenie ewidencji i okresowe przeglądy dróg;
14. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków oraz licencji na przewóz osób;
15. Ubezpieczenia pojazdów i dróg będących w zasobach gminnych;
16. Bieżące utrzymanie oświetlenia na terenie Gminy;
17. Rozliczanie kart drogowych i pracy sprzętu silnikowego będących na stanie Gminy;
18. Bieżące prowadzenie spraw i współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną;
19. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowej wynikających z przepisów szczególnych;
20. Bieżące utrzymanie budynków będących własnością Urzędu Gminy (remonty, awarie, adaptacje);
21. Nadzór nad przeglądem ww. budynków, place zabaw, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków  zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym;
22. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości gminy, poprzez utrzymanie zieleni, koszenie trwa i chwastów, organizowanie robót publicznych i sprawowanie nadzoru nad tymi robotami;
23. Współpraca ze Związkiem Spółek Wodnych w zakresie konserwacji urządzeń odprowadzających wodę z oczyszczalni ścieków i pasów drogowych do rowów melioracyjnych;
24. Prowadzenie spraw związanych z usługami telekomunikacyjnymi Urzędu Gminy;
25. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

 


Opłaty:

Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr XXXII/262/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 21października 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


Opłatę skarbową; opłatę za zajęcie pasa drogowego; za dostawę wody i odbiór ścieków należy uiszczać na konto:

Gmina Stawiguda
11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10
nr
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Pliki do pobrania:

1. wniosek o warunki wod-kan
wniosek o wydanie warunków wod-kan

2. wniosek o podpisanie umowy
wniosek o podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

3. wniosek na zajęcie pasa
wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urzadzeń

4. wniosek za umieszczenie urządz.
wniosek o wydanie zezwolenia za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

5. wniosek o odbiór wod-kan
wniosek o dokonanie odbioru wod-kan

6. wniosek o uzgodnienie projektu
wniosek o uzgodnienie projektu umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

7. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę


Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw załatwianych w Referacie Gospodarki Komunalnej znajdują się w Poradniku interesanta LINK


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn