Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Urząd Stanu Cywilnego

Dane kontaktowe

Kierownik:

Lilia Niemierza

tel. 89 512 61 65
e-mail: usc@stawiguda.pl

Małgorzata Kołakowska - Podinspektor ds. ewidencji i dowodów osobistych

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

  1. rejestracja stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,
  2. przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osoby,
  3. orzekanie w sprawach dotyczących skracania czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej, prostowania oczywistych błędów pisarskich oraz uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
  4. odtwarzanie aktu stanu cywilnego, wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą lub rejestrowanie w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą,
  5. dokonywanie w aktach stanu cywilnego wszelkich zmian na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych orzekanych przez inne uprawnione organy administracji publicznej,
  6. wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
  7. orzekanie w sprawach zmian i ustalenia pisowni lub brzmienia imion i nazwisk oraz zawiadamianie w tych sprawach właściwych urzędów i organów.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego znajdują się w Poradniku interesanta:


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn