Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Urząd Stanu Cywilnego

Nadanie dziecku nazwiska męża matki
 
Odtworzenie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego
 
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa.
 
Sporządzenie aktu urodzenia
 
Sporządzenie aktu zgonu
 
Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 
Uznanie ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 
Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 
Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego
 
Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa (ślub zawierany w formie wyznaniowej)
 
Wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą
 
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
 
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim urzędzie stanu
 
Zmiana imienia dziecka

WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn