Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Gospodarka komunalna

Opłaty:

Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr XXXII/262/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 21października 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


Opłatę skarbową; opłatę za zajęcie pasa drogowego; za dostawę wody i odbiór ścieków należy uiszczać na konto:

Gmina Stawiguda
11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10
nr
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Pliki do pobrania:

1. wniosek o warunki wod-kan
wniosek o wydanie warunków wod-kan

2. wniosek o podpisanie umowy
wniosek o podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

3. wniosek na zajęcie pasa
wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urzadzeń

4. wniosek za umieszczenie urządz.
wniosek o wydanie zezwolenia za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

5. wniosek o odbiór wod-kan
wniosek o dokonanie odbioru wod-kan

6. wniosek o uzgodnienie projektu
wniosek o uzgodnienie projektu umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

7. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

8. wniosek na lokalizację przyłączy
    Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza wod-kan/energetycznego/gazowego.
 


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn