Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Aktualności

04.12.2015 - 10:56:41

Uwaga! Awaria wodociągu

Nastąpiła awaria wodociągu przy kościele w Dorotowie i z uwagi na jej usuniecie część mieszkańców może nie mieć dostępu wody.

...


04.12.2015 - 10:16:26

Obowiązkowe szczepienie

Informujemy, że trwają obowiązkowe szczepienia przeciwko błonicy i tężcowi rocznika 1997. Zaszczepić można się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30 w el-medica niepublicznym ośrodku zdrowia w Stawigudzie

...


01.12.2015 - 13:37:35

Roboty drogowe

Informujemy, że rozpoczynają się roboty związane z remontem drogi „Na Łąki” w Rusi. Za utrudnienia przepraszamy.

...


30.11.2015 - 13:59:12

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy wtorek  w godzinach 14:00 – 18:00.
W poniedziałki dyżury będą pełnić radni z okręgu  Jaroty w godz. 17:00- 18:00

Data Godzina Pracownik pełniący dyżur
01.12.2015 14:00-18:00 Katarzyna Taradejna - Referat Podatków i Opłat
0.12.2015 14:00-18:00 Małgorzata Kołakowska – Urząd Stanu Cywilnego
14.12.2015 17:00-18:00 Zdziasław Gradowski/ Maciej Zaszewski  – Radny okręgu Jaroty
15.12.2015 14:00-18:00 Joanna Stawarczyk - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21.12.2015 17:00-18:00 Zdzisław Gradowski/ Maciej Zaszewski  – Radny okręgu Jaroty
22.12.2015 14:00-18:00 Małgorzata Kołakowska – Urząd Stanu Cywilnego
29.12.2015 14:00-18:00 Anna Ziółkowska - Referat Podatków i Opłat

 

...


30.11.2015 - 11:24:02

Uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:...

...


23.11.2015 - 15:52:32

Spotkanie szkoleniowo - warsztatowe przedstawicieli sektora pozarządowego

Zapraszamy do udziału w dwudniowym spotkaniu szkoleniowo - warsztatowym przedstawicieli sektora pozarządowego województwa warmińsko - mazurskiego, które odbędzie się w dniach 3 - 4 grudnia 2015 roku w Dobrym Mieście (Ranczo w Dolinie, ul. Łużycka 44).
 

 

...


23.11.2015 - 10:40:14

Kampania Biała Wstążka

Kampania

Biała wstążka to największa na świecie (prowadzona w ponad 55 krajach świata), skierowana do mężczyzn, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

 

...


20.11.2015 - 13:51:33

Informacja

Szanowni mieszkańcy,

Otrzymaliśmy informację, że w najbliższym czasie na teren naszej gminy przybędzie grupa repatriantów z Mariupola i Doniecka. O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

...


20.11.2015 - 13:44:58

Dzień pracownika socjalnego

Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
Organizacji Pozarządowych
wszyscy pracownicy Socjalni

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (listopada 21) składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy każdego dnia niosą pomoc osobom i rodzinom w odzyskiwaniu bądź wzmacnianiu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie...

...


18.11.2015 - 08:49:50

Teatr Prawie Dorosły

Stowarzyszenie Teatr Prawie Dorosły z Bartąga serdecznie zaprasza na przedstawienie "Moralność Pani Dulskiej"!
Spektakl odbędzie się dzisiaj (środa - 18.11) o godzinie 17.00 w Publicznym Gimnazjum w Stawigudzie.

...


19.11.2015 - 11:37:26

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stawiguda

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Gmina Stawiguda planuje uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko ci mieszkańcy, którzy nie mają możliwości przyłączenia do kanalizacji zbiorczej. Wszystkich zainteresowanych  prosimy o złożenie druku wstępnej deklaracji. Druk wstępnej deklaracji dostępny jest na stronie internetowej...

Załączniki:

...


17.11.2015 - 10:35:58

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2, odbędzie się XI sesja Rady Gminy Stawiguda,

Załącznik: informacja o sesji Rady Gminy

...


16.11.2015 - 15:46:41

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje

W dniu 17 listopada 2015 r. wykonawca rozpocznie prace związane z remontem pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1372 N Ruś- Bartąg. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy

...


12.11.2015 - 15:07:26

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stawiguda

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Gmina Stawiguda planuje uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko ci mieszkańcy, którzy nie mają możliwości przyłączenia do kanalizacji zbiorczej. Wszystkich zainteresowanych  prosimy o złożenie druku wstępnej deklaracji. Druk wstępnej deklaracji dostępny jest na stronie internetowej ....

Załączniki:

 

...


09.11.2015 - 16:19:50

KOMISJE RADY GMINY 16.11.2015 r.

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

16 listopada 2015 r. (poniedziałek) godz. 14:00


Załącznik:
Porządek obrad.pdf

 

...


09.11.2015 - 16:15:05

Narodowy Fundusz Zdrowia


NFZ przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta w związku z tym zwracamy się do pacjentów z prośba o wypełnienie ankiety dostępnej pod banerem NFZ lub po kliknięciu tutaj

...


09.11.2015 - 16:03:13

Działalność organizacji pozarządowych na terenie Gminy Stawiguda w roku 2015

Szanowni Państwo,

Gmina Stawiguda wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarówno mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych po konsultacjach i opracowaniu wspólnego Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016przygotowane zostały opracowania, o których wypełnienie serdecznie prosimy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych na terenie naszej gminy.
Pozwoli to nam lepiej promować Państwa działania i cele organizacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.
Byłabym wdzięczna za odesłanie wypełnionych sprawozdań do 30.11 br.

Działalność organizacji pozarządowych na terenie Gminy Stawiguda w roku 2015.doc

...


09.11.2015 - 15:50:02

Święto Niepodległości w Gminie Stawiguda

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości chciałabym poinformować o uroczystościach jakie zostały przygotowane na tę okoliczność na terenie gminy Stawiguda:

10-11-2015 (wtorek) Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, godzina 18.00
Koncerty chórów Konsonans, Moderato i Legenda. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Wstęp bezpłatny....

...


09.11.2015 - 15:47:36

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18.11.2015r. w Stawigudzie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy
w godzinach 09:00 - 14:00.

Adres siedziby:
URZĄD GMINY STAWIGUDA
Ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda

...


09.11.2015 - 15:39:55

Nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko

Szanowni Państwo,

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej zaprasza przedstawicieli wszystkich niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na bezpłatne warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji, które odbędą się w dniach 23-25 listopada 2015 r. w Olsztynie.
Pracujesz z zaniedbanymi, wykluczonymi społecznościami? Zależy Ci na rewitalizacji swojej miejscowości, osiedla a nie wiesz jak się do tego zabrać? Chciałbyś zobaczyć jak realizuje się programy rewitalizacji społecznej?...

...


06.11.2015 - 10:25:49

Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

W dniu 05 listopada 2015 roku podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie uczestniczyli w jednodniowym spotkaniu edukacyjnym,  zorganizowanym przez Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji w Olsztynie, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu „Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich i środków krajowych....

...


05.11.2015 - 10:06:07

Spotkania Warmińskie z Edwardem Cyfusem

Szanowni Państwo,

Gmina Stawiguda serdecznie zaprasza na spotkania warmińskie z Panem Edwardem Cyfusem.
Na wydarzenie zapraszamy:
12.11 - (czwartek) - Gryźliny
16.11 (poniedziałek) - Stawiguda
18.11 (środa) - Tomaszkowo

...


04.11.2015 - 09:45:29

„Pisanie wniosków o dofinansowanie do samorządu".

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Pisanie wniosków o dofinansowanie do samorządu".
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Gmina Stawiguda zaprasza na szkolenie pt. „Pisanie wniosków o dofinansowanie do samorządu", które przeprowadzi Monika Falej.

Program szkolenia:  
1. Zasady ubiegania się o dofinansowanie.      
2. Wypełnianie wniosku zgodnie z metodologią tworzenia projektów. 
3. Najczęściej popełniane błędy.                                                                                         

Miejsce szkolenia:Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, ul. Leśna 2     
Termin: 14 listopada 2015 (sobota), godz. 10.00-14.00                   

 

...


03.11.2015 - 11:35:37

Polowania zbiorowe